Elmotorvagnar

415

5 Bilder

815

1 bild

M IX A

Dessa vagnar trafikerar lokalbana runt Budapest.

5 Bilder

MXA

Dessa vagnar trafikerar ett par lokalbanor runt Budapest.

16 Bilder