SGP 100 2018-06-19

Dessa vagnar rullar på det som kallas Wiener Lokalbahnen (WLB) som kör på spårvägen genom stan ut till förorterna där trafiken istället går på järnväg.
Vagn 112 vid Paulanergasse 2018-06-19