PCC 2019-06-30—07-01

Denna vagntyp är byggda från 1960 och framåt.
Vagn 6202 på Van Wesenbekestraat vid Antwerpen Centraal 2019-06-30
Vagn 6207 vid Centraal station 2019-07-01
Vagn 7007 vid hållplats Astrid nära centralstationen 2019-06-30
Vagn 7052 vid hållplats Ploeg 2019-07-01