Siemens MGT6-1 2019-06-30—07-01

Det finns 31 vagnar av denna typen i Antwerpen och de är tillverkade mellan 1999-2001.
Vagn 7206 på Carnotstraat 2019-07-01
Vagn 7220 på Carnotstraat 2019-07-01
Vagn 7229 vid hållplats Astrid utanför centralstationen 2019-06-30
Vagn 7231 vid hållplats Astrid utanför centralstationen 2019-06-30