BN - ACEC type 6000 2022-08-07

Vagn 6002 vid Domein Raversijde där spårvägen går precis längs havsstranden 2022-08-07
Vagn 6007 vid Middelkerke De Greefplein 2022-08-07
Vagn 6007 vid Domein Raversijde 2022-08-07
Vagn 6007 vid Domein Raversijde 2022-08-07
Vagn 6007 på Hendrik Serruyslaan 2022-08-07
Vagn 6012 vid Domein Raversijde 2022-08-07