Övriga vagntyper 2012-05-19—2018-10-10

Museivagnar m.m
ASEA A3 nr 19 från 1911 med släpvagn vid Salutorget 2017-06-17
ASEA A8 157 på Mannerheimvägen 2012-05-19
Släpet HTL C2 nr 233 vid Salutorget 2017-06-17
En ölvagn! Koff-vagnen, Karia/SAT HM V nr 175 på Salutorget 2013-08-14
Karia/SAT HM V nr 175 på Alexandersgatan 2018-10-10
Vagn 150, en Düwag GT8 från 1967 som tidigare har rullat i Ludwigshafen am Rhein i Tyskland. Vagnen rullar som museivagn i Helsingfors numera. Bilden tagen vid Järnvägsstationen 2017-06-17
Vagn 150 vid hållplats Järnvägsstationen 2017-06-17. Vagnen är alltså museivagn i Helsingfors numera.
Vagn 150 långt ifrån på Alexandersgatan 2017-06-17
Vagn 150 på Alexandersgatan 2018-10-10
Vagn 150 ankommer Senatstorget 2018-10-10
Interiör i Düwag-vagnen 150 på Senatstorget 2018-10-10