AnsaldoBreda Sirio 2019-07-02

Vagnar av typen AnsaldoBreda Sirio som är samma typ av vagn som går i trafik i Göteborg som M32.
Vagn 7502 på Via Fabio Filzi 2019-07-02
Vagn 7505 på Via Fabio Filzi 2019-07-02
Vagn 7618 vid Milano Centrale 2019-07-02