BN Holec 11G/12G

Här har jag samlat bilder på vagnstyperna BN/Holec 11G och BN/Holec 12G som ännu rullar i trafiken i Amsterdam. Dessa är byggda från 1989 till 1991. 11G är numrerade från 901 till 920 och 12G mellan nummer 817 till 841.
GVB 817 på Vijzelstraat 2015-05-19
GVB 819 vid Muntplein 2015-05-19
GVB 833 vid Muntplein 2015-05-19
GVB 836 vid Amsterdam Centraal 2015-05-19
GVB 908 vid Amsterdam Zuid 2015-05-19
GVB 916 vid Amsterdam Centraal 2015-05-18
GVB 919 vid Museumplein 2015-05-19
GVB 919 vid Leidsestraat 2015-05-19
GVB 920 vid hållplats Prinsengracht 2015-05-19