LHB 9G

Detta är en vagnstyp som började tillverkas 1974 och som numera är helt slopad i Amsterdam.
GVB 801 på Reguliersbreestraat 2015-05-19. Denna vagnen slopades i november 2015 och skrotades i juni 2016.