Alstom Citadis Regio 2015-05-21

Dessa vagnar började levereras 2006 och trafikerar det som kallas RandstadRail som är en snabbspårväg som både spårvagnarna från Haag och tunnelbanan från Rotterdam använder varför de delar spår en bit. Dessa vagnar körs även i Haags centrum på vissa linjer.
HTM 4003 vid Voorburg 't Loo 2015-05-21. Här delar spårvägen och tunnelbanan till Rotterdam på spåren och som synes passar inte instegen här till vagnen utan den kör fram en bit till där plattformen minskar för att passa dörrarna. Just här stannar tunnelbanans vagnar.
HTM 4018 vid Brouwersgracht 2015-05-21
HTM 4025 vid den i stan underjordiska hållplatsen Spui 2015-05-21
HTM 4026 stannar till vid Voorburg 't Lo 2015-05-21
HTM 4027 vid Spui 2015-05-21
HTM 4031 svänger av och ankommer strax Beatrixkwartier 2015-05-21
HTM 4036 vid Voorburg 't Loo 2015-05-21. Jämte syns ett tunnelbanetåg från Rotterdam.
HTM 4043 har just kommit upp ur tunneln vid Prinsegracht 2015-05-21
HTM 4046 vid Centraal Station i Haag 2015-05-21. Här har man valt en lösning att ha spårvägen uppe på en bro med hållplatsen. Som synes är den vanliga järnvägsstationen med spåren och plattformarna nedanför.
HTM 4048 ankommer Centraal Station ovanför järnvägsspåren 2015-05-21
HTM 4048 på bron efter Beatrixkwartier 2015-05-21
HTM 4050 vid Spui 2015-05-21
HTM 4052 på bron efter Beatrixkwartier 2015-05-21
HTM 4054 vid Voorburg 't Loo 2015-05-21
HTM 4057 vid Centraal Station 2015-05-21
HTM 4060 vid Voorburg 't Loo sedd från den kombinerade spårvägs- och tunnelbanebron 2015-05-21
HTM 4064 ankommer Ternoot 2015-05-21
HTM 4067 vid Voorburg 't Loo. På bron ovan går den kombinerade spårvägs- och tunnelbanelinjen 2015-05-21