BN GTL8-I

Detta är en vagnstyp som började levereras 1981-1984 och många vagnar är numera slopade men del vagnar går fortfarande kvar i trafiken.
HTM 3026 i gammalt utseende vid Schedeldoekshaven 2015-05-21. Vagnen togs ur trafik i oktober 2015.
HTM 3053 vid Den Haag Centraal 2015-05-21. Vagnen slopades i november 2017.
HTM 3061 kommer upp ur tunneln vid Prinsegracht 2015-05-21. Vagnen slopades i december 2017.
HTM 3063 vid Brouwersgracht 2015-05-21. Vagnen slopades i december 2018.
HTM 3066 vid Ternoot 2015-05-21. Vagnen slopades i maj 2018.
HTM 3070 vid Den Haag Centraal 2015-05-21. Ovanför går spårvägen på en bro och in genom ett hus till höger för att gå genom tunnel en bit i stan.
HTM 3079 vid hållplats Centrum 2015-05-21. Vagnen slopades i februari 2018.
HTM 3087 ankommer Ternoot 2015-05-21. Vagnen slopades i november 2017.
HTM 3097 vid Centraal Station 2015-05-21. Vagnen slopades September 2018.