Duewag N8C-MF 2016-10-20-21

Dessa vagnar finns i några olika modeller med olika slutbeteckningar, b. la Duewag N8C-MF 01 och 18. Dessa är byggda i början av 1980-talet och har tidigare trafikerat i Dortmund i Tyskland.
Vagn 1107 vid Gdańsk Główny, dvs järnvägsstationen 2016-10-21
Vagn 1115 vid Opera Bałtycka 2016-10-21
Vagn 1116 på gatan Wolności ute i området Nowy Port 2016-10-20
Vagn 1121 på Wolności 2016-10-20
Vagn 1125 på Marynarki Polskiej 2016-10-20
Vagn 1134 vid Gdańsk Główny 2016-10-21
Vagn 1137 vid Strzyża 2016-10-21
Vagn 1171 vid ändhållplats Strzyża 2016-10-21