Konstal 114Na-MF12

Det finns bara en vagn i Gdansk i denna modell och det är vagn 1501.
Vagn 1501 vid ändhållplats Strzyża 2016-10-21