Konstal 105Na 2019-02-27

Detta är en vanlig spårvagnsmodell i Polen och dessa finns i många städer i landet. I Katowice-regionen finns det 211 stycken vagnar som är tillverkade på 1970- och 1980-talen.
Vagn 257L vid Dworzec PKP (järnvägsstationen) 2019-02-27. Att det är ett L på slutet har att göra med att detta är en övningsvagn för nya förare.
Vagn 673 vid hållplats Św. Jana 2019-02-27
Vagn 719 vid Rynek 2019-02-27
Vagn 719 vid Rynek 2019-02-27
Vagn 746 vid Rynek 2019-02-27
Vagn 746 vid Rynek 2019-02-27