Modertrans Moderus Beta MF 16 AC BD 2019-02-27

Det finns 12 vagnar av denna typen i Katowiceregionen och dessa är byggda 2015.
Vagn 854 vid hållplats Św. Jana 2019-02-27
Vagn 855 vid Rynek 2019-02-27