Duewag GT8NF 2019-02-28

I Łódź finns 11 vagnar av typen Duewag GT8NF varav 10 är i drift. Dessa har en mellanvagn och är byggda mellan 1962-1964.
Vagn 511 vid Łódź Fabryczna (centralstationen) 2019-02-28