Duewag MGT6D 2019-02-28—03-01

Dessa låggolvsvagnar är byggda mellan 1993 och 1994 och i Łódź har man 25 vagnar av denna typen som tidigare rullat i Bochum, Tyskland och vagnarna har fortfarande kvar den färgsättningen därifrån.
Vagn 1864 ankommer knutpunkten i stan Piotrkowska Centrum 2019-03-01
Vagn 1865 vid Piotrkowska Centrum 2019-03-01
Vagn 1872 vid Zachodnia - Legionów 2019-02-28