KonstalMPK 805N-M14

Det finns 15 vagnar av denna modell i staden och de är ombyggda från Konstal 805Na år 2015.
Vagn 1732-1733 vid Chocianowice IKEA 2019-03-01