PESA 122NaL 2019-02-28—03-01

Man har även i Łódź en nyare vagntyp av modell PESA 122NaL, sammanlagt 34 stycken som är tillverkade 2015 samt 2018.
Vagn 1579 vid Piotrkowska Centrum 2019-03-01
Vagn 1583 vid Dw. Łódź Kaliska 2019-02-28
Vagn 1890 vid Zielona - Gdańska 2019-02-28