FPS 123N

Denna vagntyp finns det 30 st av i Warszawa och de är byggda mellan 2006-2007.
Vagn 2142 + 2143 vid Rondo Waszyngtona 2019-02-27