Konstal 105Na 2019-02-27

Konstal 105Na är en väldigt vanlig vagntyp i Polen och den finns i många polska städer. i Warszawa finns det 163 stycken varav 161 är i trafik.
Vagn 1226 + 1225 på bron Most Poniatowskiego 2019-02-27
Vagn 1302 + 1301 på Most Poniatowskiego 2019-02-27
Vagn 1306 + 1305 Dworzec Centralny utanför centralstationen 2019-02-27
Vagn 1306 + 1305 på Most Poniatowskiego 2019-02-27
Vagn 1324 + 1323 ankommer Dworzec Centralny 2019-02-27