Konstal 105Ne 2019-02-27

18 vagnar av denna typen finns i trafik i Warszawa och de är byggda 1993.
Vagn 1408 + 1407 vid Rondo Waszyngtona 2019-02-27