PESA 120Na

Man har 180 vagnar av denna typen i trafik i Warszawa och de är byggda 2010-2013.
Vagn 3182 på bron Most Poniatowski 2019-02-27
Vagn 3184 på Most Poniatowski 2019-02-27
Vagn 3224 på Most Poniatowski 2019-02-27
Vagn 3226 ankommer Krucza 2019-02-27