Siemens-Lisboa 2018-04-20-22

Man har utöver de gamla vagnarna även 10 stycken vagnar av typen Siemens-Lisboa som är byggda 1995 och dessa trafikerar enbart linje 15.
Carris 510 vid Cais do Sodré 2018-04-20
Carris 510 vid Cais do Sodré 2018-04-20
Carris 510 på gatan R. dos Fanqueiros 2018-04-22