Duewag GT8 2017-07-20-21

Detta är en klassisk gammal vagntyp som tidigare rullat mycket i Tyskland. I Arad finns det 17 vagnar av denna typen tillverkade mellan 1958 och 1966.
Vagn 264 vid Gara Centrală (järnvägsstationen) 2017-07-20
Vagn 1853 framför Teatrul (teatern) 2017-07-20
Vagn 1854 vid Primărie 2017-07-21
Vagn 1864 vid Primărie 2017-07-20