PESA 120Nc 2017-07-21

Denna vagntypen är byggd 2012 och det finns bara fyra exemplar av den och alla rullar i Cluj-Napoca.
Vagn 81 ankommer strax hållplatsen Opera Maghiara Est 2017-07-21
Vagn 82 på Strada Splaiul Independenţei invid centralparken 2017-07-21