Tatra KT4DC 2017-07-21

I Cluj-Napoca finns det fem vagnar denna typen som tidigare rullat i Berlin. De är byggda 1977-1986.
Vagn 10 vid järnvägsstationen 2017-07-21
Vagn 41 vid järnvägsstationen 2017-07-21