Tatra KT4DM 2017-07-21

Det finns i Cluj-Napoca 10 vagnar av denna typen som tidigare rullat i Potsdam i Tyskland och har fortfarande kvar färgsättningen därifrån.
Vagn 71 på Strada Splaiul Independenţei invid centralparken 2017-07-21
Vagn 77 på Strada Splaiul Independenţei 2017-07-21