Övriga bilder 2018-05-05

Hållplatsbilder m.m
Hållplatsbild över Bahnhof SBB med vagnar från BLT (den gula) och BVB (de gröna) 2018-05-05