BVB 2018-05-05—2019-07-02

BVB är det andra bolaget som kör spårvagnstrafik i Basel. Man kör trafiken mer koncentrerat inom stadskärnan Basel skilland mot BLT som kör trafiken mot ytterområdena.

Bombardier Flexity 2

Detta är en vagntyp som levererades till BVB mellan 2015-2018 och det finns idag 61 vagnar av denna modell i Basel.

7 Bilder

Schindler/SIG Be 4/4

Denna vagntypen körs oftast med släp av modell B4N FFA/SWP och är tillverkade 1986-1987.

5 Bilder

Siemens Combino

Av denna vagntypen finns det 28 vagnar som är tillverkade 2001-2002 och de är numrerade 301-328.

7 Bilder