Bombardier Cobra 2018-05-05—2019-07-02

Detta är en nyare modell av vagn i Zürich tillverkad 2001-2002 för vagnarna 3001-3006. Från 3007 och uppåt är de tillverkade 2006 till 2010.
VBZ 3013 vid Bahnhofplatz 2018-05-05
VBZ 3021 på Bahnhofstrasse 2019-07-02
VBZ 3031 på Löwenstrasse 2019-07-02
VBZ 3033 på Bahnhofstrasse 2018-05-05
VBZ 3035 och 3032 på Bahnhofstrasse 2019-07-02
VBZ 3041 på Bahnhofstrasse 2019-07-02
VBZ 3044 vid Bahnhofplatz 2018-05-05
VBZ 3049 på Bahnhofstrasse 2019-07-02
VBZ 3051 på Bahnhofstrasse 2018-05-05
VBZ 3063 vid Bahnhofplatz 2018-05-05
VBZ 3073 vid Bahnhofplatz 2018-05-05
VBZ 3078 vid Löwenplatz 2019-07-02
VBZ 3079 på Löwenstrasse 2018-05-05
VBZ 3084 på Löwenstrasse 2018-05-05
VBZ 3085 vid Löwenplatz 2019-07-02