Škoda 30T ForCity Plus 2018-06-19

Liknande modell som 29T och dessa finns i 30 exemplar i Bratislava och är byggda 2014-2015.
Vagn 7507 vid Poštová 2018-06-19
Vagn 7510 vid Nám. Ľ. Štúra 2018-06-19
Vagn 7511 korsar Šancová 2018-06-19
Vagn 7511 vid Šafárikovo nám. 2018-06-19
Vagn 7515 på Štúrova Ulica 2018-06-19
Vagn 7524 vid Nám. Franza Liszta 2018-06-19
Vagn 7524 på Štúrova Ulica 2018-06-19
Vagn 7526 m.fl vid Hlavná stanica (järnvägsstationen) 2018-06-19