Heaton Park Tramway

Heaton Park Tramway är en del av en ursprunglig spårväg som lades ned 1934 och spåren hamnade under asfalt. Man har sedan från 1970-talet och framåt arbetat för att återuppbygga bandelen genom parken och påsken 1980 öppnades så banan igen. Den har under flera etapper förlängts genom åren och nu är den ca en kilomter lång och nuvarande ändpunkten i parken vid sjöbodarna öppnades 2011. Man bedriver nu museitrafik främst på helger under större delen av året mellan grinden invid Middleton Road och sjöbodarna/caféområdet inne i parken.
Vagn 96 inne i vagnhallen vid sjöbodarna 2022-07-31
Vagn 173 i vagnhallen 2022-07-31
Vagn 623 precis innanför grindarna i Heaton Park med Middleton Road precis utanför 2022-07-31
Vagn 623 vid ändhållplats utanför vagnhallen invid sjöbodarna 2022-07-31
Vagn 623 har just lämnat ena ändhållplatsen vid vagnhallen och är på väg tillbaka mot Middleton Road 2022-07-31
Vagn 623 korsar en av gatorna inne i parken 2022-07-31
Vagn 623 i Heaton Park 2022-07-31
Vagn 623 i Heaton Park 2022-07-31
Vagn 623 på en snutt där spåret går i kanten av gatan 2022-07-31
Vagn 623 ska strax åka på den korta dubbelspåriga sträckan bort mot Middleton Road 2022-07-31
Vagn 623 har avgått från Middleton Road och är på väg mot vagnhallen 2022-07-31
Vagn 623 i Heaton Park 2022-07-31
Vagn 623 åter i kanten på gatan i Heaton Park 2022-07-31
Vagn 702 inne i vagnhallen 2022-07-31
Vagn 765 i vagnhallen 2022-07-31