Vossloh Citylink 2022-07-31

Dessa vagnar är byggda mellan 2015-2016.
Vagn 399 202 har just lämnat hållplats Fitzalan Square 2022-07-31
Vagn 399 202 vid Fitzalan Square 2022-07-31