Övriga vagnar 2008-10-18—2020-08-22

Här finns övriga vagntyper i Göteborg såsom museivagnar och arbetsvagnar.

Arbetsfordon

Här finns bilder på arbetsfordon vid Göteborgs spårvägar.

1 bild

Ringlinien

Spårvägssällskapet Ringlinien är en förening som bevarar spårvagnar från äldre tider för att köra runt med på Göteborgs gator. Man har ett antal äldre vagnar i…

17 Bilder