M29

Av M29 finns det 60 exemplar och dessa är byggda 1969-1972 och är fortfarande i trafik.
M29 801 invid Saltholmsgatan 2015-01-17
M29 803 vid Nya Varvsallén 2015-01-17
M29 804 vid Frihamnen 2007-06-29. Vagnen var dekorerad i ett djungeltema under detta året.
M29 804 vid Sankt Sigfrids Plan 2014-05-02
M29 804 + 844 vid Brunnsparken 2022-06-23
M29 808 vid Drottningtorget 2006-11-01
M29 808 vid Komettorget/Bergsjön 2014-07-25
M29 809 + M28 768 kör strax upp på Götaälvbron som började rivas några dagar senare 2021-06-09
M29 810 m.fl vagnar vid Frihamnen 2020-12-05
M29 810 på Götaälvbron 2021-05-09. Detta var sista dagen den var öppen för bil- och gång/cyckeltrafik.
M29 812 på Vasagatan 2016-10-18
M29 814 på Västra Hamngatan 2011-02-14
M29 815 vid Bellevue 2014-05-02. Denna hållplats är numera omgjord.
M29 815 vid Lana 2015-01-17
M29 819 på Kungsportsavenyn 2010-04-09
M29 819 vid Sankt Sigfrids Plan 2014-05-02
M29 819 på Götaälvbron 2021-05-09
M29 821 vid Torp 2012-11-28. Denna hållplats var då ändhållplats för linje 5 (på linje 3 från andra hållet hette den Kålltorp) och vagnarna vände då här. Numera fortsätter man till Östra Sjukhuset.
M29 821 på Götaälvbron 2018-02-24
M29 824 och M25 621 vid Nymånegatan 2015-01-17