M31 2006-11-01—2022-06-23

M31 hette från början M21 och var då enbart tvådelade vagnar. Sedan man satte in en mellanvagn så fick vagnarna littera M31. Dessa är byggda som M21 mellan åren 1984-1992.
M31 301 på Skånegatan 2015-01-17
M31 302 i gammal färgsättning vid Scandinavium 2007-03-09
M31 302 i ny färgsättning vid Gamlestadstorget (nuvarande Gamlestads torg) 2011-06-23
M31 305 vid Rymtorget 2022-06-22
M31 307 på Örgrytevägen 2014-05-02
M31 307 vid Mölndals sjukhus 2014-05-05
M31 307 på Götaälvbron 2018-02-24
M31 308 vid Jaegerdorffsplatsen 2009-12-21
M31 310 vid Härlanda 2012-11-02
M31 310 vid Drottningtorget 2020-07-18. Notera att vagnarna har fått problem med skyltsystemet.
M31 313 på Stampgatan 2009-12-21
M31 313 vid ett tillfälligt hållplatsläge vid Brunnsparken 2021-08-11
M31 313 svänger ut i kurvan mot Östra Hamngatan där den ordinarie trafiken normalt inte svänger 2021-08-11
M31 315 vid Bellevue 2014-05-02. Här har man flyttat på spåren till ett läge till höger om det gamla numera.
M31 315 på Götaälvbron 2015-01-17
M31 315 på Östra Hamngatan på väg ned från Götaälvbron 2021-05-09. Detta var sista dagen biltrafik och gång/cykeltrafik tilläts på denna bron då Hisingsbron invigdes samma dag.
M31 316 vid Gamlestadstorget 2007-03-09. Här är det numera ombyggt sedan denna bilden togs.
M31 316 vid ändhållplats Vagnhallen Majorna och den ska snart köras in till hallen efter dagens tur 2022-06-22
M31 317 vid Vasaplatsen 2010-11-17
M31 317 vid Bellevue 2014-05-02. Hållplatsen är numera ombyggd här.