M32

Dessa vagnar heter även AnsaldoBreda Sirio och är byggda mellan 2004-2012.
M32 402 vid Drottningtorget 2006-11-01
M32 402 vid Järntorget 2013-02-01
M32 402 svänger in på Södra Hamngatan 2015-01-18. Numera finns det en växel här och spår till höger mot Stenpiren.
M32 404 på Götaälvbron 2021-05-09. Detta var sista dagen den var öppen för bil- och gång/cyckeltrafik.
M32 405 ankommer Frölunda torg 2008-10-18
M32 405 närmar sig Marklandsgatan 2020-12-05
M32 409 vid Sankt Sigfrids Plan 2014-05-02
M32 410 och M31 305 vid Komettorget 2022-06-22
M32 412 vid Gamlestadstorget 2007-11-01. Här är det numera helt ombyggt och ser inte längre ut som på bilden.
M32 412 vid Doktor Sydows Gata/Guldheden 2009-12-21
M32 414 på Ånäsvägen 2009-12-21
M32 414 vid Drottningtorget 2023-02-11
M32 415 längs Västra Långgatan 2020-08-22
M32 416 vid Drottningtorget 2019-07-22
M32 418 vid Munkebäckstorget 2008-09-12
M32 419 vid Ullevi Norra 2009-12-21
M32 421 sedd från ett tåg vid Frihamnen/Hjalmar Brantingsgatan 2020-07-18
M32 426 vid Valand 2022-06-23
M32 428 på Örgrytevägen 2014-05-02. Där vagnen befinner sig ligger nuvarande flyttade hållplats Liseberg.
M32 429 längs Västra Långgatan 2020-08-22