Före byggstart

Före byggstarten i januari/februari 2017 så var jag ute och gick längs sträckningen för att dokumentera hur den såg ut före man började bygga. Dessa bilder är tagna den 25 februari 2016 och de ligger i ordning från Clemenstorget hela vägen ut till ESS och depåområdet.
Clemenstorget före man började bygga spårvägen. Numera ligger hållplats Lund C här inne och spåren går rakt ut från bildvinkeln.
Ytterligare en bild från Clemenstorget.
St Laurentiigatan upp mot Allhelgonakyrkan före spåren byggdes i vägen här.
Clemenstorget återigen där spåren numera går rakt in här med hållplats Lund C.
Vi vandrar vidare längs St Laurentiigatan.
St Laurentiigatan ned mot Clemenstorget.
Vidare längs St Laurentiigatan.
Allhelgonakyrkan där spårvägen idag tar en sväng till vänster strax före kyrkan.
Bredgatan bort mot sjukhuset där spårvägen idag går till höger om vägen.
Från Allhelgonakyrkan ned för St Laurentiigatan och ned mot Clemenstorget.
Vi fortsätter längs Getingevägen mot sjukhuset där spårvägen idag går till höger.
En tillbakablick bort mot Allhelgonakyrkan.
Getingevägen mot sjukhuset.
Vi närmar oss sjukhuset.
Getingevägen från sjukhuset mot centralen. Spårvägen går idag ungefär här i mitten.
Dåvarande hållplats Universitetssjukhuset.
Hållplatsen vid sjukhuset där idag spårvägen går.
Bussgatan upp mot BMC.
Samma bussgata ner mot sjukhuset. Här går idag spårvägen.
Spårvägen fortsätter längs dåvarande bussgatan förbi hållplats BMC längre fram.