Under byggtiden 2017-09-05—2019-03-23

Jag har besökt Lund ett par gånger under tiden som bygget med spårvägen har pågått och dessa bilder väljer jag att visa här.

September 2017

I september 2017 hade man så smått påbörjat bygget inne i stan då jag var på ett snabbesök i Lund den 5 september.

6 Bilder

September 2018

När jag var på besök i Lund den 24 september 2018 så hade man kommit igång med byggandet av spårvägen och lagt ut spår på många platser.

16 Bilder

Mars 2019

Den 23 mars 2019 var jag med på en utfärd för Svenska Motorvagnsklubben till Lund där vi studerade hur långt spårvägsbygget hade kommit då. Vi åkte med en…

20 Bilder