M06 2010-09-12—2021-07-02

Vagntypen M06 började levereras till Norrköping under 2006 med tre vagnar följt av tre stycken 2007 och sedan dröjde det fram till 2011-2012 då ytterligare ett par kom till trafiken. Den senaste vagnen kom till Norrköping 2014, vagn 46.
M06 31 vid Torsten Fogelqvists Gata 2010-09-12
M06 31 på Albrektsvägen där den skulle gå parallellt med museivagnarna till höger under invigningen av spårvägen till Hageby 2010-10-21
M06 31 vid Hyvlaregatan 2010-10-21
M06 31 vid Matteusskolan 2015-03-30
M06 31 på Trozelligatan 2015-09-06. Här gick tidigare spåren ihop i en kurva i korsningen Trozelligatan-Albrektsvägen men här byggde man ytterligare ett spår under 2016 så spåren går inte längre ihop på detta sättet.
M06 32 på den del av Albrektsvägen som saknar ordinarie spårvagnstrafik, detta under en tillfällig vändning 2017-10-25
M06 32 på Trozelligatans del som saknar ordinarie spårvagnstrafik, här korsar man Albrektsvägen 2017-10-25
M06 32 vid Almstaplan 2018-04-14
M06 32 kör i en för de ordinarie vagnarna annorlunda sträckning vid Söder tull 2021-07-02. P.g.a spårarbeten på Nygatan mot Klockaretorpet så fick linje 3 vända runt via Öster under en period och fick således köra åt "fel" håll vid Söder tull mot hur man brukar köra.
M06 33 ankommer strax Kvarnberget 2016-02-16
M06 33 vid Himmelstalundsvägen 2018-04-14
M06 34 vid Marielund 2015-04-14
M06 34 svänger in på Albrektsvägen på enkelspåret som numera är byggt till dubbelspår genom kurvan till Trozelligatan. Bilden tagen 2015-09-06
M06 37 svänger ut på Albrektsvägens enkelspår under en tillfällig avstängning av treans linje varför man fick åka till Klingsberg och vända vilket är ovanligt. 2017-10-25
M06 37 på Trozelligatans enkelspår från Klingsberg under en tillfällig avstängning på ordinarie linje 2017-10-25
M06 37 i backen upp mot Matteusskolan 2018-04-14
M06 38 vid Matteusskolan i morgondimman 2015-03-30
M06 38 på enkelspåret mellan Albrektsvägen och Trozelligatan som alltså nu är borta och ersatt av dubbelspår 2015-09-06
M06 39 i backen mot Matteusskolan 2015-03-30
M06 40 vid Albrektsvägen på enkelspåret mot Trozelligatan 2015-09-06