M67K

Vagnarna är levererade mellan 1966-1967 som M67 men är ombyggda till M67K av Kockums mellan 1995-1996. Dessa var i trafik fram till runt 2012 då de slopades.
M67K 82 svänger in på Nygatan 2006-10-30
M67K 83 vid Resecentrum 2005-04-30
M67K 83 vid Klingsberg där slingan inte längre trafikeras i reguljär trafik 2010-03-12
M67K 83 + 84 på Hörngatan 2010-09-22
M67K 83 + 84 vid Resecentrum 2010-09-22
M67K 83 + 84 vid Söder Tull 2010-10-21
M67K 83 + 84 vid Hageby Centrum 2010-10-21. Detta var bland de första ordinarie trafikvagnarna på denna linjen efter invigningen av sträckningen ut hit.
M67K 83 + 84 längs Hagebygatan 2010-10-21
M67K 84 i backen längs Norra Promenaden 2007-08-06
M67K 84 vid Söder Tull 2008-12-04
M67K 84 vid Söder Tull 2010-02-11
M67K 84 i Vidablick 2011-03-11
M67K 84 i slingan vid Vidablick 2011-03-11
M67K 85 korsar Riksvägen som fortfarande hade trafiksignaler som är samma som används för järnvägen. Dessa är numera utbytta mot vanliga trafiksignaler. Bilden tagen 2006-10-30
M67K 88 vid Rådhuset 2009-08-11
M67K 88 vid Söder Tull 2010-02-11
M67K 88 vid Matteusskolan 2010-09-14
M67K 88 + 86 på Trozelligatan vid hållplats Albrektsvägen 2010-10-19
M67K 88 + 86 vid hållplats Klingsbergsparken 2010-10-19
M67K 88 + 86 på Nygatan 2010-10-21