M98 2006-10-30—2010-10-23

En låggolvsvagn som tidigare har rullat i Bremen (vagn 21 som numera är tillbaka där), vagn 22-24 har tidigare rullat i München. Den första vagnen av denna modell kom till Norrköping 1998.
M98 21 på Drottninggatan 2008-05-05
M98 21 närmar sig Himmelstalundsvägen 2008-12-04
M98 22 på Drottninggatan 2008-07-01
M98 23 vid Matteusskolan 2006-10-30
M98 23 vid Ljuras gamla hållplats i slingan som numera är riven 2009-08-15
M98 23 vid Klockaretorpet 2010-09-12
M98 23 mellan Klockaretorpet och Torsten Fogelqvists Gata 2010-09-12
M98 23 på Drottninggatan 2010-09-22
M98 23 vid Söder Tull 2010-10-21
M98 23 på Nygatan 2010-10-23
M98 24 på Taborsbergsvägen 2009-04-04
M98 24 vid Ljuras numera rivna hållplats och slinga 2009-04-04
M98 24 vid Rådhuset 2009-08-11
M98 24 vid Östra Eneby Kyrka 2010-08-22
M98 24 vid Matteusskolan 2010-09-14
M98 24 vid Resecentrum 2010-09-14
M98 24 i Klingsbergsparken 2010-09-22
M98 24 på Drottninggatan 2010-09-22