Djurgårdslinjen 2006-12-09—2021-10-31

Djurgårdslinjen är den museilinje som trafikeras normalt mellan Norrmalmstorg och Skansen/Waldermarsudde. För den reguljära trafiken på linje 7 har jag lagt in denna i ett eget album kallad "Spårväg City, linje 7".
A1 76 på Djurgårdsvägen 2014-06-01
A1 76 lämnar Norrmalmstorg 2014-06-01
A1 76 vid Nybroplan 2014-08-08
A1 76 + BC4 182 vid Sergels torg på invigningsdagen för spårvägen till T-centralen 2018-09-03
A1 76 vid Sergels torg 2018-09-03
A1 76 vid Sergels torg 2018-09-03
A2 24 + BC4 182 ankommer Norrmalmstorg 2014-06-01
A2 24 vid Sergels torg 2018-09-03
A2 24 + A1 76 vid T-centralens vändspår 2018-09-03
A12 335 som rivit ner en kontaktledning vid Allmänna gränd 2013-08-01
A12 335 vid Kungsträdgården 2014-06-23
A12 335 på Hamngatan 2014-06-23
A12 335 + B19 846 vid Sergels torg 2018-09-03
A12 335 + A1 76 främst vid T-centralens vändspår 2018-09-03
A12 335 + A1 76 vid T-centralen 2018-09-03
A12 342 med försäljning från Trafik-Nostalgiska Förlaget på det nu rivna spåret vid Norrmalmstorg 2006-12-09
A24B 17 på Djurgårdsvägen 2009-06-30
A29 170 på Smålandsgatan 2016-11-26
A31 331 utanför Alkärrshallen på Falkenbergsgatan 2014-06-01
A31 331 vid Skansen 2021-10-31