Lidingöbanan 2006-12-29—2022-09-10

På Lidingöbanan trafikerade fram till juni 2013 de s.k "Ängbyvagnarna" littera A30B + B30B men sedan trafiken drog igång igen 2015 så trafikeras istället banan av de nyare A36-vagnarna.

A30B

Vagnarna hette från början A24 och är byggda 1944-1952 men byggdes om mellan 1988-1994 till A30B.
Vagnarna var numrerade mellan 311-324.

44 Bilder

B30B

B30B är en manövervagn som är byggd mellan 1944-1952 som B24 men byggdes senare om mellan 1988-1994 till B30B och det fanns sex vagnar av denna modell i…

15 Bilder

A36

A36-vagnarna är av modell CAF Urbos AXL och är tillverkade 2014 och sattes i trafik 2015 på Lidingöbanan. De är numrerade mellan 551-559.

17 Bilder