Nockeby/Tvärbanan 2007-04-11—2021-10-31

Jag väljer att visa bilderna från dessa båda banor här på samma sida istället för att dela upp dessa var för sig. Banorna trafikeras med vagnar av modellerna A32 samt A35. Tidigare fanns även modell A30-B30 men av dessa finns inga kvar i trafik förutom en vagn som man har bevarat, vagn 304 som används vid speciella tillfällen.

A30/B30

Vagntypen hette från början A24 samt B24 och levererades 1944-1952 men byggdes senare om till A30 samt B30.
A30 var numrerade mellan 301-310 och B30 mellan…

11 Bilder

A32

Denna vagntyp (Bombardier Flexity Swift) levererades under åren 1999-2002 med vagnarna 401-422. Ytterligare vagnar levererades 2008-2009 (vagn 423-431) och…

31 Bilder

A35

A35 är en vagn av typen CAF Urbos AXL som började levereras till Stockholm 2013 och består av vagnarna 451-465 + 474-481.

18 Bilder