Spårväg City, linje 7 2010-11-27—2021-08-15

Spårväg City invigdes i augusti 2010 och då gick linjen mellan Sergels torg och Waldermarsudde. Efter arbeten med tätskikt runt Sergels torg så kunde man slutligen öppna den nuvarande linjen till hållplats T-centralen på Klarabergsgatan den 3 september 2018. Trafiken sköts med vagnar av typen A35. Tidigare rullade även vagnar av modell A34 i trafiken men dessa försvann under hösten 2020 då samtliga A35-vagnar har levererats och A34-vagnarna har istället skickats tillbaka till Norrköping där de trafikerar som modell M06. Den sista A34-vagnen försvann från Stockholms gator under natten mellan 15-16 december 2020.

A34

A34-vagnarna trafikerade Stockholms gator mellan 2010-2020 då den sista vagnen skickades till Norrköping. Från början hade man en mörkare färgsättning på…

42 Bilder

A35

En första A35 var inlånad från Nockeby/Tvärbanan, vagn 461 från 2014 och sedan har ytterligare leveranser av A35 kommit till Spårväg City. Dessa vagnar har…

22 Bilder