Škoda 03T7 Anitra 2018-06-20

Dessa vagnar är byggda 2005 och det finns bara två exemplar av de, vagn 1820 och 1821.
Vagn 1821 på Benešova nära centralstationen 2018-06-20
Vagn 1821 på Benešova 2018-06-20