Škoda 13T Elektra

Dessa vagnar är byggda 2007-2016 och finns i 49 exemplar i Brno.
Vagn 1941 på Nádražní 2018-06-20