Vario LF2R.E

Brno är ensam om denna vagntyp och den finns här i 32 exemplar och är byggd från 2008-2018.
Vagn 1117 på Benešova 2018-06-20
Vagn 1127 på Benešova 2018-06-20